APRES DEMO SHOW TẠI SKYLARK NAIL & BEAUTY SUPPLY
MỜI CÁC CHỦ TIỆM GẦN XA ĐẾN SKYLARK NAIL SUPPLY ĐỂ THAM DỰ BUỔI DEMO CỦA CÔNG TY APRES
NGÀY THỨ HAI (01/11/2121) 
THỜI GIAN: 10.00 AM - 06.00 PM
EDUCATOR/NAIL ARTIST - TAMMY HUYNH
XIN GỌI SKYLARK NAILS SUPPLY (714) 638 7466 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT