CẢNH BÁO LỪA ĐẢO CÁC NẠN NHÂN LÀ THỢ HÀNH NGHỀ NAILS/THẨM MỸ TẠI CALIFORNIA.
Theo thống kê của State Board California (Barber & Cosmetology), trong thời gian gần đây có nhiều báo cáo liên quan đến sự lừa đảo để lấy thông tin và nhân và tài chính của các nạn nhân (đa số là các nhân viên có bằng hành nghề thẩm mỹ nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai). Kẻ gian tự nhận mình là nhân viên từ văn phòng Department of Consumer Affairs (Bộ Quản lý Người Tiêu dùng) gọi đến tiệm nails (hoặc điện thoại cá nhân) để điều tra giấy phép hành nghề (license) hoặc yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền để kích hoạt (active) giấy phép hành nghề thẩm mỹ của họ.
Nếu các bạn nhận được bất cứ cuộc gọi nào để yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân và tài chính, các bạn hãy làm theo những điều như sau
  • Ghi lại thông tin người gọi (bao gồm tên, chức danh, số điện thoại liên lạc từ văn phòng và địa chỉ email), bạn phản hồi sẽ liên lạc lại với văn phòng của họ sau và phúc đáp yêu cầu qua thư từ – Nếu bạn không hiểu ngôn ngữ, hãy yêu cầu nói chuyện với người thông dịch (Vietnamese interpreter) hoặc nhờ người quen nói giỏi tiếng Anh trả lời các cuộc gọi của họ.
  • Nếu bạn nghi ngờ cuộc gọi này là giả mạo hoặc lừa đảo, bạn có thể chấm dứt cuộc nói chuyện mà không cần giải thích gì thêm.
  • Nếu bạn không biết người gọi từ văn phòng nào, bạn có thể gọi lại trung tâm thông tin người tiêu dùng (Department of Consumer Affairs) theo số (800) 952 5210 để xác minh và nhờ hướng dẫn liên lạc với văn phòng vừa gọi cho bạn.
Xin lưu ý: Các bạn tuyệt đối không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào (số An ninh Xã hội, ngày sinh hoặc số thông tin thẻ ngân hàng, địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư ngụ ...) Trong trường hợp bạn đang nói chuyện với nhân viên của văn phòng chính phủ, bạn phải thực hiện các bước để xác minh người nhân viên đó là đúng.
Lời cảnh báo này có thể áp dụng cho các bạn nào đang nhận trợ cấp thất nghiệp từ EDD - Kẻ gian cũng làm điều tương tự để xác minh thông tin của các nạn nhân để gây áp họ không được tiếp tục nhận trợ giúp tài chánh nếu đối tượng không cung cấp thông tin cá nhân hoặc mật khẩu của tài khoản EDD của họ.

Bản tin này dịch theo trang web www.BarberCosmo.ca.gov - Trong mục tin tức DCA licensed professionals are being targeted by a new scam.