California Covid-19 Relief Grant nhận hồ sơ ṿng 9 (bắt đầu ngày 09/09/2021)
Vào ngày 29 tháng 07 năm 2021, Thống Đốc Gavin Newsom ký đạo luật ban hành kéo dài thời gian trợ giúp tài chánh các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân (làm việc độc lập - Independent Contractor) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 với số tiền là 1.5 tỷ Mỹ kim trên tổng số 04 tỷ Mỹ kim. Thời gian kéo dài thêm 3 vòng ( 7 - 8 - 9) với số tiền trợ giúp lên đến $5,000 cho mỗi cá nhân và $25,000 cho mỗi doanh nghiệp nhỏ (có đăng ký kinh doanh tại California)
* Vòng 7: từ ngày 03/08 - 16/09/2021 - chỉ xét duyệt cho những hồ sơ đã nộp trước đây - hồ sơ mới không được nhận ở vòng này.
* Vòng 8; từ ngày 27/08 - 08/09/2121 - chỉ chấp nhận những tổ chức Phi lợi nhuận (cung cấp những dịch vụ liên quan đến các hoạt động văn hóa)
* Vòng : từ ngày 09/09 - 30/09/2021 - nhận xét duyệt những hồ sơ chưa giải quyết và những hồ sơ mới.
Xin lưu ý: những hồ sơ chưa đã nộp từ vòng 1 - 7 (chưa được xét duyệt, không cần phải nộp lại lần 2 vì hồ sợ sẽ tự động bị loại bỏ nếu nộp tiếp vào vòng thứ 9 này.
Quý vị nào tự apply có thể vào www.careliefgrant.com hoặc liên lạc văn phòng ASMERICA (tel. 714 343 7991) để nhờ trợ giúp.