Demo & Nail show tại Rosemead và Garden Grove vào ngày 15/11/2021
Mời các chủ Salon và Thợ Nail/Thẩm mỹ đến tham dự Demo và Nail show của hãng Apres (Educator Tammy Tran) tại Nailis Supply Store tại T.P Rosemead - Tel (626) 573 3606 và sản phẩm OPI tại Skyline Beauty Supply tại Garden Grove - Tel (714) 881 4556. 
Ngày (Thứ Hai) 15/11/2021
Thời gian: 10.00 am - 5.00 pm.