HỆ THỐNG BOOKING ONLINE CHO TIỆM NAILS/THẨM MỸ
XỬ DỤNG THỬ 30 NGÀY HỆ THỐNG NAIL/BEAUTY SALON BOOKING ONLINE

Công ty MayCaThe.com quyết định cung cấp hệ thống BOOKING ONLINE cho các tiệm Nails/Thẩm Mỹ tại miền Nam California. Hệ thống này sẽ giúp khách hàng tự đặt lịch hẹn 24/7 qua Điện thoại Di động (mobile phone) hoặc Computer mà không cần gọi vào tiệm, nếu khách muốn thay đổi appointment, khách cũng có thể tự thay đổi hoặc hủy bỏ cuộc hẹn và không cần phải gọi vào tiệm. Khi khách lên lịch hẹn xong, hệ thống sẽ tự động gởi tin nhắn vào cell phone hoặc email và remind khách khi gần đến ngày gặp thợ nails. Ưu điểm của hệ thống này là người chủ có thể nhận và kiểm soát được lịch hẹn của khách mà không cần phải trả lời phone hoặc không cần có mặt tại tiệm. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lao động của chủ tiệm Nails/Thẩm Mỹ rất nhiều. Ngoài ra chúng tôi không ràng buộc hợp đồng, chủ tiệm có thể ngưng dịch vụ bất cứ thời điểm nào mà không phải trả một khoản phí phạt nào. 

Nếu chủ tiệm nails có nhu cầu muốn xử dụng hệ thống NAIL/BEAUTY SALON BOOKING ONLLINE xin gọi Đại diện nói Tiếng Việt 714 322 1015 hoặc ghé thăm văn phòng Kinh doanh của chúng tôi tại khu Bolsa để được làm Demo và tìm hiểu thêm hệ thống này mà không bị bất cứ ràng buộc nào.