THÔNG BÁO CỦA EDD CALIFORNIA (NGÀY 15/07/2021)
EDD California ra thông báo để hướng dẫn những người muốn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp phải chứng minh quá trình tìm việc làm kể từ ngày 15/07/2021
-->  quý vị muốn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo dạng trợ giúp tài chánh do đại dịch (PUA) đều phải chứng minh mình đang nỗ lực tìm việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn và khả năng. Quý vị phải trả lời chính xác câu hỏi #3 (Bạn có liên lạc người chủ trước đây hoặc nếu bạn là người làm việc độc lập, bạn có cố gắng gây dựng lại công việc kinh doanh của bạn không?) trong một loạt câu hỏi để biết quý vị có tiếp tục đạt yêu cầu được nhận tiền trợ cấp tài chính mỗi tuần hay không. Nhân viên EDD có thể phỏng vấn trực tiếp quý vị để có thể quyết định từ chối cho quý vị nhận trợ giúp nếu quý vị trả lời "NO". Trong trường hợp quý vị trả lời "YES", quý vị sẽ vẫn tiếp tục nhận trợ giúp tài chính nếu quý vị chứng minh sự nỗ lực thoát khỏi hoàn cảnh không có việc làm qua các hoạt động như sau
* Năng động tìm khách hàng mới để gây dựng lại công việc kinh doanh, tìm những hợp đồng mới và nỗ lực tạo các hoạt động tiếp thị cho công việc kinh doanh
* Tham dự những sự kiện xã hội để phát triển thêm các mối quan hệ cá nhân, nỗ lực thâm gia các hội thảo kinh doanh để giới thiệu dịch vụ của mình
* Tích cực tham gia những khóa đào tạo để chuẩn bị cho khởi sự lại các hoạt động kinh doanh độc lập nhưng không làm ảnh hưởng khả năng xây dựng lại công việc kind doanh độc lập.
* Phải thiết lập một tài khoản trên mạng, nếu quý vị là nhà kinh doanh tự do trên mạng hoặc có tạo một tài khoản để tìm việc hoặc làm kind doanh trên mạng. 
Nếu quý vị không muốn kinh doanh tự do mà muốn tìm một công việc toàn thời gian, quý vị phải chứng minh tìm một công việc với những hoạt động như sau
* Nỗ lực tìm việc làm trên mạng, trên báo và những nguồn tuyển dụng khác
* Chứng minh có xin việc làm, tham dự những buổi phỏng vấn và thi tuyển tại các trung tâm xin việc làm
* Nhờ giới thiệu việc làm từ bạn bè, người quản lý trước đây, hoặc những người có ảnh hưởng trong cộng đồng để xin việc làm
* Gởi hồ sơ các nhân (Resume) để xin việc làm vào những nơi mình từng đi làm qua, các công ty giới thiệu việc làm, các công ty đang tuyển dụng nhân viên mới ...
* Liên lạc tất cả các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng, các công ty môi giới giới thiệu việc làm . . . 
* Đăng ký hồ sơ cá nhân trên những trang mạng giới thiệu việc làm, và tự giới thiệu bân thân để xin việc làm . . . 
* Tham dự những sự kiện tuyển dụng, tìm nhân viên mới, và các sự kiện xã hội khác
* Thường xuyên cập nhật hồ sơ xin việc và xem những video tìm kiếm nhân viên từ các công ty cần tuyển dụng nhân viên mới 
* Tham gia những khóa đào tạo có thể giúp tìm được việc làm nhưng không làm ảnh hưởng đến thời gian tìm việc làm. Các khóa học tiếng Anh cũng có thể là một ví dụ điển hình.
EDD khuyến khích quý vị vào các trang thông tin liên quan đến tìm việc như www.Caljobs.com để tìm những thông tin rất hữu ích hướng dẫn các tìm việc làm hiệu quả hoặc tìm đến những văn phòng trợ giúp tìm việc làm tại địa phương America's Job Center  trên toàn Californa để nhờ trợ giúp.

Muốn có thông tin chính xác quý vị vào www.EDD.ca.gov để biết thêm chi tiết.