TM HIỂU VỀ BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI TRONG TIỆM NAILS/THẨM MỸ (P1)
Bài viết trong chuyên mục BUSINESS INSURANCE (Bảo hiểm Thương mại) trong tiệm Nails/Thẩm Mỹ (gọi tắt là Tiệm Nails*) với mục đích cung cấp thông tin cơ bản về các loại bảo hiểm cần thiết cho Salon. Tiệm Nails và chủ nhân sẽ được đền bù thiệt hại như thế nào qua các loại bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra trong cơ sở thương mại của họ. Xin lưu ý, bài viết này chỉ áp dụng tại tiểu bang California.
Loại bảo hiểm đầu tiên là GENERAL LIABILITY INSURANCE (Bảo hiểm Trách nhiệm), loại bảo hiểm này sẽ đền bù thiệt hai khi khách hàng gặp phải tai nạn trong phạm vi tiệm Nails (trượt, té, ngã đưa đến tổn thương cơ thể hoặc đồ vật rớt xuống trúng đầu ..hoặc tài sản có giá trị cao bị hư hại . . .) Ngoài trả bảo hiểm này cũng chi trả cho phí luật sư khi chủ nhân bị thưa kiện vì tai nạn xảy ra với khách hàng trong tiệm Nails Salon. 
Loại bảo hiểm thứ hai là PROPERTY INSURANCE (Bảo hiểm Tài sản), chủ nhân sẽ được đền bù khi tiệm Nails bị kẻ gian đập cửa vào lấy đồ gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến việc kinh doanh bị gián đoạn do hành động đập phá đó gây nên. Ngoài ra Bảo hiểm Tài sản cũng đền bù phần thiệt hại nếu tiệm bị cháy hoặc sẽ chi trả phần thiệt hại tài sản của khách (trong trường hợp khách hàng đang ở trong tiệm và đang được cung cấp dịch vụ làm móng). Ví dụ khách hàng đang nạp điện laptop và thiết bị này bị cháy do ổ điện trong tiệm bị hỏng trong lúc khách đang ở trong tiệm Nails. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm loại này đều đền bù tài sản bị hư hỏng mất mát (nếu khách ở trong tiệm nails) do các sự cố thông thường xảy ra như là cháy nổ, ăn cắp, ăn cướp . . . tuy nhiên sự đền bù này có thể bị loại trừ nếu có các hiện tượng tự nhiên gây thiệt hại lớn như là lũ lụt hoặc động đất. Các chủ tiệm nên liên lạc với người Đại diện Bảo hiểm của mình để tim hiểu về những điều khoản đền bù ra sao.
Chủ tiệm có thể mua bảo hiểm BUSINESS OWNER'S POLICY (BOP) như là một sự chọn lựa khác. Đây là loại bảo hiểm kết hợp đền bù cho General Liability và Property Insurance. Loại bảo hiểm này sẽ được nói rõ hơn trong những bài viết sau của chương trình tìm hiểu về Bảo hiểm Thương mại trong tiệm Nails/Thẩm mỹ. WORKERS' COMPENSATION INSURANCE là một loại bảo hiểm bắt buộc phải mua và thường xuyên bị kiểm tra bởi các cơ qua chính phủ tại California mà nhiều tiệm Nails vẫn chưa có. Loại bảo hiểm này sẽ đền bù tài chánh cho ngườ thợ, nhân viên làm việc trong tiệm Nails. Những thiệt hại về tài chánh do người nhân viên bị bệnh tật (do nghề nghiệp, sự tác hại của hóa chất trong côn việc hoặc các hoạt động liên quan đến công việc trong tiệm Nails), mất thu nhập hoặc bị thương tật do tai nạn trong tiệm Nails. Loại bảo hiểm này cũng thanh toán tiền viện phí (medical bills) trong quá trình điều trị thương tật, bệnh tật trong công việc. Để muốn biết rõ về loại bảo hiểm này, các chủ tiệm hãy gọi văn phòng Asmerica Insurance (714 343 7991) để tham khảo chi tiết hơn. Bảo hiểm PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE chi trả những thiệt hại về tài chánh cho người thợ trong trường hợp có sự thưa kiện từ phía khách hàng do bị nhiễm trùng, thương tật, tổn thất về tinh thần, vật chất và thể xác ... trong quá trình nhận dịch vụ làm móng trong tiệm Nails. Quý chủ nhân muốn tham khảo chi tiết, xin gọi văn phòng bảo hiểm Asmerica Insurance (714) 343 7991 tại địa chỉ 9039 Bolsa Ave, Suite 302, CA 92683.